Personal

Lägg gärna in foton på de anställda hos er och placera ut dem nedanför. Skriv också vad personen heter och position inom företaget, t.ex Maria Johansson, Säljare

Förnamn Efternamn
VD

Förnamn Efternamn

Marknadschef

Förnamn Efternamn

Säljare

Bilder används under Creative Commons från Big D2112, RocketBoom, HotlantaVoyeur